Město Fulnek

Fulnek, město s bohatou historickou a kulturní minulostí, se pyšní významnými archivními dokumenty, jejichž faksimile jsme měli čest reprodukovat. Tyto reprodukce odrážejí rozmanitý příběh města, jeho duchovní, hospodářský a majetkoprávní vývoj. Významná díla zahrnují registry příjmů a výdajů z roku 1617, ukazující na ekonomickou minulost, a gruntovní knihu z let 1558–1623, mapující majetkové vztahy. Faksimile listin augustiniánského kláštera, včetně zakládací listiny z roku 1389, a další dokumenty jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně a Zemském archivu v Opavě. Tyto pečlivě vytvořené kopie nejenže ochraňují cenné historické informace, ale také poskytují hluboký vhled do bohaté minulosti Fulneku a jeho klíčových historických momentů.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020