O nás

Své činnosti se Trinity-art věnuje již od roku 2005. Právě v tomto roce byla značka oficiálně založena.

Původem olomoucká společnost v tomto půvabném historickém městě sídlí dosud. Zároveň zde má své zázemí v podobě moderního digitalizačního centra, které sídlí v prostorách Vlastivědného muzea v Olomouci. Svým úspěšným působením však již dávno dokázala hranice regionu překročit. Hlavní misí našeho fungování je především podpora kulturního dědictví.

Dnes je součástí profesionálního týmu Trinity-art je silná sestava špičkových grafiků a odborníků v oblasti DTP. Ti denně ve své práci úročí již více než 20 let svých zkušeností v oboru. To nám umožňuje dodržovat při zpracování jednotlivých zakázek kvalitativní standardy na vysoké úrovni.

Zároveň spolupracujeme s dalšími odborníky v oblasti restaurátorství a konzervátorství. Na naše partnery klademe stejně vysoké nároky jako na svou vlastní činnost. Díky tomu za námi zůstávají skutečně profesionální výsledky.

Kromě kvalitního řemeslného zpracování současně Trinity-art klade důraz i na flexibilitu, jež je v moderní době zcela nezbytná. Šíří nabízených služeb nemá studio v současné době na území ČR konkurenci. Technologicky jsme schopni zvládnout zpracování knih, vytváření jejich kopií, výstavní design i digitalizace sbírek. 

Naše vize

Ambice studia stojí do budoucna především na moderních technologiích. Chceme je dále intenzivně využívat pro uchování kulturního dědictví, plánujeme vyvíjet i software pro management digitalizovaných sbírek.

V našich vizích je restaurátor tím, kdo oživuje současnými prostředky minulost tak, aby z ní mohla čerpat budoucnost. Věříme, že historická hodnota je nenahraditelná a že dějiny jsou živým organismem, který dnes a denně utváří to, kým jsme. 

Ocenění

Naše práce je ceněna nejen našimi klienty, ale i mezi odborníky. Zaujala rovněž i komisi prestižní národní soutěže Gloria musaealis. Odborná porota udělením ocenění vyzdvihla dvousvazkové dílo Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), které se zaobírá životem a dílem olomouckého biskupa.

Obdobně se v roce 2011 dostalo pozornosti publikaci Průvodce Olomoucí, jež mapuje historické i moderní památky v tomto půvabném moravském městě. Cena města Olomouce za počin roku v oblasti kultura byla udělena v roce 2011.

Digitalizační pracoviště v prostorách olomouckého vlastivědného muzea
Scan Master s protokolem o vhodnosti pro kartometrické skenování
Widetek pro digitalizaci mincí a jiných předmětů
Fotoateliér v prostorách Vlastivědného muzea Olomouc
Zobrazení inaugurace Františka Josefa I.

Instalace faksimile obrazu zobrazující inauguraci Františka Josefa I. před tiskovou konferencí na olomoucké radnici.

Faksimilia na zámku v Čechách pod Kosířem
Práce v dílně

Příprava obrazu.

Práce v dílně

Napínání plátna.

Výjezd z tiskárny
Výstava Uničovský zlatý poklad
Vstup do firmy
Malá ukázka

Při návštěvě naší firmy se můžete podívat na malou ukázku naší práce.


STUDIO TRINITY, s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020