Digitalizace kulturního dědictví je v současnosti chápána jako vysoce naléhavý úkol. Plní totiž hned dvojí funkci.

Jednak nabízí vhodný způsob uchování kulturního obsahu, který je dnes zachycen způsobem, jenž může mít omezenou životnost. Současně umožňuje přístup k digitalizovanému materiálu bez ohledu na místo jeho fyzického uložení.

Digitalizovaný a digitální kulturní obsah již je, případně může aspirovat na to, aby se záhy stal nedílnou součástí kulturního dědictví. Digitalizace umožňuje zpřístupnit tyto podklady pro účely vědy, výzkumu i vzdělávání.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020