Jan Kryštof Handke - Malíř Šternberského kláštera

Výstava děl Jana Kryštofa Handkeho v klášteře ve Šternberku představuje největší sbírku jeho děl v historii. Obdivujte 28 umělcových děl, včetně jeho monumentálního "Nesení kříže".


Publikace Pražský hrad: Srdce českého státu

Trinity Art se pyšní publikací mapující historii Pražského hradu od pravěku po současnost, podepsanou prezidentem Zemanem, poskytující hluboký vhled do této klíčové kulturní památky.


Expozice knihařství a faksimile tisků v klášteře Kladruby

Spolupracovali jsme na projektu v klášteře Kladruby, zaměřeném na knihařství a faksimile, ukazujícím tradiční řemeslné techniky a historii knihy, obohacující kulturní dědictví a vzdělávání veřejnosti.


Zde se nacházíte | Svatováclavské návrší v proměnách staletí

S Arcidiecézním muzeem v Olomouci jsme spolupracovali na expozici "Zde se nacházíte", prezentující historii svatováclavského návrší a obsahující faksimile Olomouckého horologia a jiné historické dokumenty.


Publikace k oslavě 800 let města Boskovice

Oslavte 800 let Boskovic s publikací plnou ilustrací a dějin, kde jsme přispěli grafickým designem, zlomem a sazbou, a odhalte bohaté kulturní dědictví města.


Repliky desek ústavy ČR a historických listin

V roce 2021 jsme spolupracovali s Parlamentem ČR na replikách klíčových historických dokumentů, včetně Listiny základních práv a svobod, pod dohledem Evy Kráslové. Projekt zdůrazňuje naše závazky k ochraně českého dědictví.


Příspěvek k interaktivní expozici národního parku Krkonoše

Navštivte novou expozici v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí, kde jsme přispěli faksimiliemi historických dokumentů, přinášejíc unikátní pohled na Krkonoše.


Klaudiánova mapa v Císařské konírně

Ponořte se do historie s faksimile první tištěné mapy Čech od Mikuláše Klaudiána z roku 1518, prezentovanou v Císařské konírně na výstavě Národního archivu, kde královská panovnická postava Ludvíka Jagellonského a heraldické symboly zdobí tento navigační skvost orientovaný na jih.


Muzeum Svět Komenského ve Fulneku

Pro Muzea Novojičínska ve Fulneku jsme realizovali faksimile jedenácti knih a jedné listiny s pečetěmi.


Výstava Sedm olomouckých dnů 1968 zahájena!

Připomeňte si srpnové události roku 1968 v Olomouci na výstavě s unikátním grafickým designem od STUDIO TRINITY, zobrazující koláže fotografií a historické texty.


Mapy, fotky, plakáty, mince za miliony. Olomoucké muzeum digitalizuje sbírky

Objevte, jak Vlastivědné muzeum v Olomouci transformuje vzácné dobové mapy a další exponáty do digitální podoby v rámci jednoho z největších digitalizačních projektů v ČR, zahrnujícího sedmdesát tisíc sbírkových předmětů, s cílem ochránit a zpřístupnit kulturní dědictví.


Faksimile grafik a knih z 18. století

Zažijte jedinečnost faksimilií grafik krajin od umělců Jakoba Matthiase Schmutzera a Antoine-Josepha Dézalliera dArgenville, které jsme připravili pro Národní památkový ústav, a vychutnejte si také naše pečlivě zpracované umělecké kopie původních knih s autentickými vazbami, vytvořené ve spolupráci s odbornými restaurátory.


Cena Gloria musaealis za muzejní publikaci roku 2019

Muzeum umění Olomouc bylo oceněno cenou Gloria Musaealis za publikaci o Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna, kde Trinity-Art excelovalo v grafické úpravě, sazbě a technické redakci, zásadně přispívajíc k vytvoření knihy roku 2019.


Příprava digitalizace obrazu na zámku ve Vizovicích

Zhlédněte, jak naše studio zpracovává digitalizaci rozměrného obrazu z 18. století, nacházejícího se ve státním zámku ve Vizovicích, kde se kladou velké nároky na detailní zachycení pomocí různé světelné intenzity pro dokonalý výsledek.


Publikace "České encyklopedie" byla pokřtěna Ondřejem Vetchým na vernisáži VMO

Herec Ondřej Vetchý při příležitosti zahájení výstavy Vlastivědného muzea v Olomouci pokřtil publikaci „České encyklopedie“. Trinity-Art hrálo klíčovou roli v procesu vytváření této publikace tím, že zajišťovalo grafickou úpravu, sazbu a návrh obálky.


Černínové jako vyslanci, cestovatelé a sběratelé - pokračování výstavy Dokonalý diplomat

Nenechte si ujít pokračování výstavy "Dokonalý diplomat" na zámku v Jindřichově Hradci, kde představujeme nově vytvořená faksimilia archiválií Černínů, včetně dopisů a stavebních plánů, která obohacují příběh jejich diplomatických služeb.


Faksimile rodokmenu rodiny Vetterů z Lilie

Navštivte zámek v Kuníně a poznejte faksimile rodokmenu rodiny Vetterů z Lilie, vytvořené na počest životního jubilea hraběte Karla Vettera z Lilie, což je dílo, jež dokonale ilustruje dlouholetou historii a odkaz této šlechtické rodiny.


Dvě nové výstavy na kroměřížském zámku

Přijďte objevit dvě nové expozice Muzea umění Olomouc, Kabinet hudby II a Knihovnu biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna, kde představujeme faksimile notových zápisů a reprodukce grafik a mědirytin, umělecky zpracované naším týmem.


Stálá expozice na zámku v Bučovicích

Připojte se k nám na objevnou cestu expozicí "Moravský aristokrat v labyrintu světa" na zámku v Bučovicích, kde Studio Trinity představuje faksimile kreseb a historických dokumentů, odhalující život moravské šlechty v renesančním období, doplněný o unikátní artefakty a vzdělávací obsah.


Návrat rodu Žerotínů do Valašského Meziříčí

Objevte proměnu žerotínského zámku ve Valašském Meziříčí, který se z prázdného prostoru proměnil v bohatou expozici věnovanou rodu Žerotínů, s faksimiliemi, uměleckými reprodukcemi a modely, jež jsou výsledkem pětileté práce Trinity-Art.


Listiny, gruntovnice a registr příjmů a vydání pro město Fulnek

Zajděte se podívat na naše nedávno vytvořené faksimile listin pro město Fulnek, které odhalují historii augustiniánského kláštera, doplněné o maketu gruntovnice a registr příjmů a vydání, s originály uloženými v archivu. Nahlédněte do naší fotogalerie a objevte kvalitu našeho řemesla!


Obraz inaugurace Františka Josefa I. zpět v Olomouci

Zavítejte do kaple olomoucké radnice, kde je nyní k vidění umělecká kopie obrazu z dílny STUDIO TRINITY, zachycující moment, kdy Ferdinand I. Dobrotivý předává korunu Františku Josefovi I., reprezentující precizní zpracování a věrné detaily dle originálního díla.


Roztančení koně se přesunuli z Kroměříže do Olomouce

Výstava "Koně v piškotech" v olomouckém arcidiecézním muzeu, která osvětluje slavnosti na dvoře císaře Leopolda I., prezentujíc faksimile grafických listů od Studia Trinity, jež zobrazují okouzlující koňský balet z oslav jeho svatby.


Výstava na hradě Bouzov 700 let na papíru a v kameni

Objevte novou expozici "700 let na papíru a v kameni" na hradě Bouzov, kde jsme připravili koncepci a grafický design, představující historické proměny, šlechtické rody a faksimile listin, včetně kopie zásadní listiny z roku 1317.


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020