Cena Gloria musaealis za muzejní publikaci roku 2019

Muzeum umění Olomouc získalo cenu Gloria Musaealis za nejlepší knihu roku 2019. Nejvyšší ocenění získala publikace Karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), která přibližuje život a dílo olomouckého biskupa a otce moravského baroka.

Trinity-art se podílelo na grafické úpravě bloku publikace, zpracovalo kompletní sazbu a spolupracovalo na technické redakci. Provedli jsme barevné korekce a retuše několika stovek fotografií.

Více ve článku MUO.  

 Video z kanálu Asociace muzeí a galerií v České republice


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020