Výstava Sedm olomouckých dnů 1968 zahájena!

Město Olomouc si připomnělo srpnové události roku 1968 výstavou umístěnou na Horním náměstí před podloubím radnice. Na čtyřech modulech jsou koláže fotografií pamětníků, kteří dokumentovali příjezd vojsk Varšavské smlouvy dne 21. srpna a následné dění a atmosféru ve městě. Autorem textů a výběru fotografií je olomoucký historik Miloslav Čermák. STUDIO TRINITY má na svědomí koncepci výstavy a grafický design. Vernisáž proběhla 13. srpna 2018.

Vernisáž
Vernisáž
Autoři, pamětníci, představitelé města
Vernisáž
Vernisáž
Vernisáž

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020