Portfolio je rozděleno do různých kategorií podle povahy digitalizované předlohy.

Většina ukázek je spojena s digitalizací sbírek Vlastivědného muzea v Olomouci. Ostatní digitalizáty byly použity při tvorbě faksimilí pro jiné instituce, obce, města či soukromé sbírky.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020