Rukopisy

V současné době profesionální obor ochrany kulturních památek zaměřuje svou pozornost rovněž na historické knižní fondy. Ty se snaží nejen chránit, ale také zpřístupnit širší veřejnosti. Nedílnou součástí této činnosti je vytváření náhradních dokumentů.

Do této problematiky již několik let úspěšně vstupují prvky elektronicko-digitálního zpracování dokumentů. I v této oblasti naše společnost nabízí své schopnosti a špičkové know-how v podobě technologického zázemí, a to vždy za úzké spolupráce s předními restaurátory.

spisy Gregora Johanna Mendela

Hotová faksimile

spisy Gregora Johanna Mendela

Hotová faksimile

spisy Gregora Johanna Mendela

Originál

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizace originálů

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizace originálů

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizace originálů

spisy Gregora Johanna Mendela

Porovnání zkušebního tisku.

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizace originálů

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizace originálů

spisy Gregora Johanna Mendela

Výsledné faksimile

spisy Gregora Johanna Mendela

Výsledné faksimile

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát

spisy Gregora Johanna Mendela

Digitalizát


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020