Dokumenty

Průvodka 01

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 02

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 03

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 04

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 05

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 06

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 07

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 08

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 09

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 10

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 11

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 12

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 13

Ze sbírky Muzea romské kultury

Průvodka 14

Ze sbírky Muzea romské kultury

Jízdní řád tramvaje
Československý stát prohlášen

Zvláštní vydání Hlas lidu, 29. října 1918

Dopis s hlavičkou Americké národní konservatoře

New York, 1893

Pozvánka na operu Dalibor

Národní divadlo v Brně, 4. září 1910

Domovský list arcibiskupa Leopolda Prečana

V Olomouci dne 3. 6. 1942

Dopis Franze Kreimla

Z roku 1860

Pozvánka na slavnostní večer

Vlastenecký muzejní spolek na počest úmrtí profesora Jana Havelky

Dopis arcibiskupovi

Jednota Orla Československého, Velký týnec

Pozvání na Moravské hody

28. ledna 1900

Menu s podpisy
Pamětní záznam

22. září 1900

Pozvánka na pivovarský ples

V Hodolanech v hanácké pivnici u pana Paličky, 18. února 1900

Program

Rok 1923

Všeobecná občanská legitimace

Arcibiskup Leopold Prečan, Německá říše, Protektorát Čechy a Morava

Všeobecná občanská legitimace

Arcibiskup Leopold Prečan, Německá říše, Protektorát Čechy a Morava, strana 2

Rodný a křestní list

Leopold Prečan, Protektorát Čechy a Morava

Zakládací listina ústavu hraběte Pöttinga v Olomouci

8. října 1893

Pozvánka na divadelní představení Sněhurka

Dobročinný komitét dam v Olomouci za lask. spoluúčasti domácího orchestru "Žerotína" ve prospěch chudých dítek českých škol. Rok 1904.

Pozvání ku oslavě stých narozenin Pavla Jos. Šafaříka

Ve velké dvořane Národního domu v Olomouci, 11. května 1895

Pozvánka na představení Sv. Barbora

Rok 1903

Telegram Leopoldu Prečanovi

"Vzpomínám a všeho dobra přeji nadále" T. G. Masaryk, 1936

Pozvánka na III. Vánoční tržnici v Národním domě

Klub samostatných českých obchodníků a živnostníků v Olomouci

Stanovy vlastivědného spolku muzejního v Olomouci

Rok 1895


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020