Velká Bystřice

Spolupráce s městem Velká Bystřice začala v letech 2011, kdy jsme pro město zhotovili faksimile listin a map Moravy. Nejstarší mapa je od Pavla Fabricia, která je rovněž první mapou Moravy a podle svého autora je často nazývaná Fabriciovou mapou. Pavel Fabricius mapu nakreslil roku 1569. Následuje Komenského mapa Moravy z roku 1624 a nejmladší mapu zhotovil v letech 1776–1777 Josef Karel de Finkoir. 

Listiny, ke kterým jsme vytvořili faksimile, jsou psané na pergamenu a za nejvýznamnější lze považovat znakové privilegium Vladislava II. Jagellonského z roku 1502, který touto listinou povolil městečku Velká Bystřice, na žádost Jana z Kunovic, užívat pečeti v zeleném vosku, na níž bude štít s rohy nahoru a obráceným půlměsícem, pod kterým jsou tři hvězdy. Jedná se o jednu z nejstarších dochovaných pergamenových listin na Moravě. V říjnu 2018 putovalo druhé faksimile této listiny do italského Alfianella. 

Faksimile privilegia na odúmrť z 20. 9. 1622, originál uložen ve Státním okresním archivu Olomouc

Jan Fridrich Breiner, děkan olomoucké kapituly a celá kapitula olomoucká vrací městečku Velké Bystřici privilegium na odúmrť, které pozbylo účastí na stavovském povstání.

Faksimile privilegia Karla Herborta z Fulštejna a na Bystřici

Faksimile připravené k zavěšení pečetí

Faksimile znakového privilegia krále Vladislava II. Jagellonského

Originál uložen v Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc

Faksimile Záměrně mapy Velké Bystřice a Mrskles od Josefa de Finkoira z let 1776-1777

Originál uložen v Zemském archivu v Opavě, pobočka Olomouc

Faksimile první mapy Moravy od Paula Fabricia

Originál uložen v Moravském zemském archivu Brno

Faksimile Komenského mapy Moravy

Originál uložen ve Státním okresním archivu Olomouc

Faksimile znakového privilegia těsně před odjezdem do Itálie

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020