Město Valašské Meziříčí

Naše spolupráce s městem Valašské Meziříčí a Žerotínským zámkem přinesla významné projekty, které osvětlují bohatou historii a kulturu regionu. Pracovali jsme na expozici "Reditus Leonina", která představuje rod Žerotínů, jehož členové měli zásadní vliv nejen ve Valašském Meziříčí, ale i v celém historickém kontextu Moravy, Čech a Slezska. Naše úsilí zahrnovalo vytváření autentických grafik, rodokmenů, listin a portrétů. Další významná výstava, "Na hranici templářského světa", poskytla návštěvníkům pohled na templářský řád a jeho působení v regionu, s faksimilemi listin, trojrozměrnými modely a fotometrickými pracemi.

Kromě výstav jsme vytvořili faksimile pergamenových listin, nobilitačních dokumentů a historických map, což přispělo k hlubšímu porozumění místní historie. Naše práce zahrnovala také vytvoření orientačních systémů, informačních tabulí a publikací, které umožňují návštěvníkům a místním obyvatelům prohloubit své znalosti o historii a architektonickém dědictví Valašského Meziříčí. Tímto přístupem přispíváme k oživení a uchování kulturního dědictví a poskytujeme inspiraci pro budoucí generace.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020