Rok 2017 byl pro Národní památkový ústav rokem renesanční šlechty, což se odrazilo i v podobě nové stálé expozice na zámku v jihomoravských Bučovicích. Výstava nazvaná Moravský aristokrat v labyrintu světa ukazuje život šlechty na přelomu 16. a 17. století ve všech jeho rozměrech od vzdělání přes cestování po každodennost.

Vytvořili jsme faksimile kreseb, jejichž originály jsou uloženy v newyorském Metropolitním muzeu. Dále kopie map, konvolutů alchymistických spisů, Bible kralické a spisů o architektuře. V neposlední řadě i faksimile nobilitační listiny Viléma Dubského, kterou pečetil Rudolf II. a kterou jsme digitalizovali na zámku v Lysicích, kde je uložena.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020