Letohrad

Pro město Letohrad v Pardubickém kraji, známé svou bohatou historií a kulturním dědictvím, jsme vytvořili rozsáhlou kolekci faksimilií. Naše práce zahrnovala pečlivou reprodukci historických listin, s pečetěmi i bez nich, a tovaryšských listů, což jsou dokumenty svědčící o řemeslné tradici města. Tato faksimile nejen zachycují minulost v autentickém světle, ale také slouží jako most mezi dávnými dobami a současností, odkrývajíce příběhy, které formovaly Letohrad. Naše detailní a umělecky zpracované reprodukce nabízí nahlédnutí do historie města, odhalují jeho řemeslný a společenský vývoj a přibližují lokální tradice a kulturu pro současné i budoucí generace.

Detail z faksimile listiny
Faksimile listu tovaryšského
Faksimile testamentu
Detail z faksimile listiny z roku 1687
Faksimile listiny z roku 1858
Faksimile cechovních pořádků
Faksimile vysvědčení
Faksimilia cechovních pořádků

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020