Město Paskov - Listiny

Město Paskov oslavilo v roce 2017 významné výročí 750 let od první doložené písemné zmínky. Vytvořili jsme faksimile tzv. Brunova testamentu (1267), ve kterém se tato zmínka nachází. Při této příležitosti vzniklo i faksimile listiny z roku 1578, kterou Ondřej Dudič z Ořechovice na Paskově potvrzuje výsady a darování, které učinili dřívější majitelé statku paskovského a dovoluje jim zřídit školu.

Závěť olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku, který je po právu nazývaný kolonizátorem Moravy, je významným dokumentem pro mnoho moravských měst a obcí - nejen pro Paskov. Většina z nich je v testamentu totiž poprvé zmíněna a považují jej tak za svou zakládací listinu. Kromě Paskova je to mimo jiné například Ostrava, Místek, Rožnov.

Druhá listina, jejíž faksimile jsme pro Paskov vytvořili, je ze šestnáctého století a vydal ji Ondřej Dudič. Dudič byl významným paskovským pánem, který Paskov koupil roku 1577. Byl vzdělaným šlechticem, který měl za sebou i církevní kariéru. Katolík, který později konvertoval k Jednotě bratrské, podepsal roku 1578 listinu, kterou krom potvrzení dřívějších výsad povoluje zřízení školy. 

Brunův testament z 29.11. 1267

Faksimile závěti olomouckého biskupa Bruna z roku 1267

Faksimile listiny Ondřeje Dudiče z 29.9. 1578

Ondřej Dudič z Ořechovice na Paskově potvrzuje výsady a darování, které učinili dřívější majitelé statku paskovského, a to Jan ze Žerotína a na Strážnici, Anna Sedlnická z Choltic a na Paskově, Jiřík Čelo z Čechovic a na Valči, Mikuláš Čelo z Čechovic a na Malých Kunčicích, též na místě svých mladších bratří, a Jiřík Čelo z Čechovic a na Paskově a dovoluje jim zřídit školu pro mládež i přespolní. Spolupečetí: 1. vydavatel, 2. Smil Osovský z Doubravice a na Třebíči, 3. Jan Bedřich z Náchoda a na Dunajovicích, 4. Jan Skrbenský z Hříště a na Slavičíně, sudí menšího práva v kraji Olomouckém, 5. Jan Kokorský z Kokor a na Přílepích, 6. Vilém Vanecký z Jemničky a na Dřevohosticích

Zmínka o Paskově v Brunově testamentu

Vyznačené místo v listině, kde je poprvé zmíněn Paskov.


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020