Metropolitní kapitula u sv. Václava v Olomouci

Naše spolupráce s Metropolitní kapitulou sv. Václava v Olomouci představuje spojení s hlubokými kořeny historie a duchovní tradice. Tato uznávaná instituce, která je duchovním srdcem Olomouce, chrání Zdíkovu listinu z roku 1141, neocenitelný dokument z pera biskupa Jindřicha Zdíka, významného církevního hodnostáře a vizionáře své doby. Jeho listina, poklad kapituly, představuje klíč k historii mnoha moravských obcí a měst, neboť v ní biskup dokumentuje nemovitý majetek biskupství, poskytujíc tak nejstarší písemné svědectví o existenci těchto míst. Tento vzácný dokument nejenže odkrývá historický rozměr regionu, ale je také mostem spojujícím minulost s přítomností, a umožňuje nám nahlédnout do raných dnů moravských komunit.

Zdíkova listina
Detail ze zadní strany Zdíkovy listiny
Pečeť na Zdíkově listině

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020