Listiny

Pro Město Valašské Meziříčí jsme vyvinuli řadu faksimilí, které zahrnují pergamenové listiny s pečetěmi i bez nich, nobilitační dokumenty a opisy historických listin. Tento projekt umožňuje městu uchovat a zpřístupnit cenné historické záznamy, představující bohatou minulost regionu. Naše precizně zpracované faksimile jsou neocenitelným zdrojem pro historiky, vzdělávací instituce a veřejnost, poskytujíce autentický vhled do dějinných událostí a kulturního dědictví Valašského Meziříčí, čímž podporují vzdělávání a kulturní povědomí.

Listina z 24. 4. 1419

Jindřich z Bystřice a na Arnultovicích zakládá fundaci k oltáři sv. Jana Křtitele ve Valašském Meziříčí, vyhrazuje sobě a svým dědicům podací právo a stanoví různé podmínky.

Faksimile listiny z 1. 5. 1448

Biskup Pavel dává v léno dětem po Přibíkovi z Valdeka statek Modřice a Želešice. Originál uložen v Zemském archivu v Opavě


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020