Listiny

Na začátku roku 2019 jsme vytvořili tři faksimile listin pro město Fulnek. Všechny tři listiny se týkají bývalého augustiniánského kláštera. Nejstarší z nich je zakládací listinou kláštera roku 1389, nejmladší z roku 1473. Originály všech listin jsou uložené v Zemském archivu v Opavě. Listinou ze dne 29. 9. 1389 založil Beneš z Kravař v Moravském Krumlově augustiniánský klášter ve Fulneku. Tuto listinu stvrdil 16. října 1389 olomoucký biskup Mikuláš z Rýzmburka a povolil, aby klášteru připadl farní kostel ve Fulneku. Roku 1446 byl klášter osvobozen od dávek městu, což je zaneseno v listině z 31. 7. 1446, jejíž faksimile jsme rovněž vytvořili. V roce 1473 pak papežský legát Marek povolil fulneckému augustiniánskému klášteru konat během mariánských svátků bohoslužby i mimo kostelík u přenosného oltáře - i k tomuto povolení jsme vytvořili faksimile. Samotný klášter pak v roce 1784 císař Josef II. zrušil. Po zrušení kapucínského kláštera ve Fulneku v roce 1950 přešli do bývalého augustiniánského kláštera kapucíni, kteří zde působili do roku 1998.

Práce na faksimile listiny z 31. 8. 1473

Foto: Jan Krásl

Práce na faksimile listiny z 31. 7. 1446

Foto: Jan Krásl

Práce na faksimile listiny z 29. 9. 1389

Foto: Jan Krásl

Detail kopie pečeti z roku 1473

Foto: Jan Krásl

Detail kopie pečeti z roku 1446

Foto: Jan Krásl

Faksimile listiny z 29. 9. 1389, originál uložen v Zemském archivu v Opavě

„Beneš z Kravař, pán na Moravském Krumlově, mistr komory Václava IV., zakládá  augustiniánský klášter ve Fulneku, dává mu vsi Děrné s výjimkou jednoho mana, který nesmí pásti na obecních pozemcích, Jílovec s rozličným příslušenstvím, solné lavice ve Fulneku, sad proti klášteru ležící a les u Děrného se včelami, kaplí na fulneckém hradě a stanoví povinnosti kláštera, který se má spravovati podle kláštera v Roudnici.“ Foto: Jan Krásl

Detail kopií pečetí z roku 1389

Foto: Jan Krásl

Detail kopií pečetí z roku 1389

Foto: Jan Krásl

Detail kopií pečetí z roku 1389

Foto: Jan Krásl

Detail zadní strany faksimile zakládací listiny kláštera augustiniánů
Detail faksimile zakládací listiny kláštera augustiniánů
Detail faksimile listiny z roku 1446
Detail zadní strany faksimile listiny z roku 1446
Detail listiny z roku 1473
Faksimile listiny z 31. 8. 1473, originál uložen v Zemském archivu v Opavě

„Papežský legát Marek, patriarcha Aquilejský, povoluje fulneckému augustiniánskému klášteru, aby jeho členové pro velký nával lidu o mariánských svátcích a pro nedostatek místa v kostelíku Panny Marie za hradbami města mohli bohoslužby konati i mimo kostelík tento u přenosného oltáře.“ Foto: Jan Krásl

Faksimile listiny z 31. 7. 1446, originál uložen v Zemském archivu v Opavě

„Purkmistr a rada města Fulneka vyznávají, že se dohodli s proboštem Mikulášem a fulneckým klášterem, že klášterní podsedky a dvůr proboštský ve Fulneku mají býti osvobozeny od všech dávek městu, že klášter bude za to obstarávati zdarma pohřby ve městě s kříži a se zpěvem; z platu 1 hř., který dosud klášter ve městě má, dostane ročně 3 a půl vědruňku, a to 28 gr. o svatém Janu a 28. gr. o sv. Václavu; louky proti Děrnému, prodané za pastvisko rozdělené na 8 zahrad k užitku města, smí klášter používati jako pastviska pro veškerý svůj dobytek z obou svých dvorů, pokud bude vyháněn na pastvu společně s dobytkem z města městským pastýřem.“ Foto: Jan Krásl


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020