Gruntovní kniha

Pozemkové knihy, zvané též knihy gruntovní nebo gruntovnice, sloužily k zaznamenávání majetkoprávních vztahů a navázaly tak na zemské desky. Rozšířené byly hlavně v 16. století, ve kterém se začala psát i gruntovní kniha města Fulneku, jejíž maketu jsme zhotovili. Dnes jsou gruntovní knihy významnými archivními prameny.

Gruntovní kniha města Fulneku z období let 1558–1623 je uložená ve Státním okresním archivu v Novém Jičíně, psána česky a německy. Vzhledem k prolomenému hřbetu u originálu vytvořil restaurátor u makety hřbet opravený. Maketa bude vystavená otevřená, a tak jsme zhotovili i faksimile dvoulistu se zápisy.

Maketa gruntovní knihy města Fulneku

Foto: Jan Krásl

Faksimile dvoulistu vloženého do makety gruntovní knihy

Foto: Jan Krásl

Maketa gruntovní knihy města Fulneku

Foto: Jan Krásl

Faksimile dvoulistu vloženého do makety gruntovní knihy

Foto: Jan Krásl

Detail kopie koženého potahu knihy

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020