Listiny

Národní hřebčín Kladruby nad Labem má za sebou bohatou historii. V expozici jsou vystavené i faksimile listin důležité pro hřebčín. Originály jsme digitalizovali ve Státním oblastním archivu v Zámrsku.

Faksimile listiny vydané Františkem Josefem I. roku 1859
Zadní strana listiny z roku 1859
Umístění faksimile listiny v expozici

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020