Hudební archiv

Pro Lobkowiczký hudební archiv vytváříme faksimile rukopisů významných hudebních skladatelů. Rukopisy jsou vzácné nejen pro hudební kvality, ale i pro komentáře a poznámky samotných autorů. Ve sbírkách jsou mimo jiné díla Beethovena, Mozarta, Haydna a dalších.

Christoph Willibald Gluck | Ezio

Faksimile titulní strany rukopisu na papíře

Faksimile Beethovenovy kvitance
Účet Antonína Vranického z 9. 6. 1804

Faksimile rukopisu na papíře

Účet Antonína Vranického z 23. 2. 1805

Faksimile rukopisu na papíře

Antonio Cartellieri | II Duello fortunato

Faksimile titulní strany rukopisu na papíře

Ludwig van Beethoven | Pátá symfonie

Faksimile titulního listu rukopisu na papíře


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020