Listiny

Nejvýznamnějším majitelem hradu byl bezesporu Albrecht z Valdštejna, který hrad získal po smrti své manželky Lukrécie Nekšovny z Landeka. Nejstarší listina, jejíž faksimile jsme vytvořili, se váže právě k Nekšům z Landeka, rodu, ze kterého Lukrécie pocházela. Jedná se o darovací listinu Jana a Přemka Nekešů z 16. 8. 1562. Následovalo faksimile listiny z 24. 4. 1582, kterou Václav Nekeš z Landeka osvobozuje městečko Slušovice. 

Další faksimilia listin, která jsme zhotovili, už se vážou na Albrechta z Valdštejna. Jedná se o listinu z roku 1612, kterou Valdštejn a Lukrécie z Landeku propustili Slušovany z robotní povinnosti. Stejně jako u předchozích listin se nedochovala pečeť. 1. 5. 1617 založil Albrecht z Valdštejna kartuziánský klášter ve Štípě, což bylo přání jeho zesnulé manželky. Při příležitosti výročí 400 jsme zhotovili faksimile zakládací listiny kláštera. Originál jsme digitalizovali v Moravském zemském archivu v Brně. Tentokrát byla součástí i vosková pečeť Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna o průměru 40 mm. 

Faksimile darovací listiny z 16.8. 1562

Darovací listina Jana a Přemka Nekešů. Přivěšená pečeť se nedochovala.

Faksimile listiny z roku 1612

Listina, kterou propustil Albrecht z Valdštejna a Lukrécie z Landeku Slušovany z robotní povinnosti. Pečeť se nedochovala.

Faksimile listiny z 24. 4. 1582, kterou Václav Nekeš z Landeka osvobozuje městečko Slušovice
Zakládací listina štípského kláštera z 1. 5. 1617.

Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna zakládá kartuziánský klášter u vsi Štípy a dává mu věno 30 000 zlatých moravských, obdarovává ho dvorem ve vsi Štípě a dalšími nemovitosti v blízkosti kláštera. Nadto poukazuje zakladatel klášteru po své smrti ještě 20 000 zlatých moravských, protože ceny živobytí se od nemnoha let čtyři- i vícekrát zvýšily a protože podle zkušenosti z minulých věků bude vše v budoucnu postupně dražší, takže by klášter mohl trpět nedostatkem. Klášter je povinen nahradit částku 20 000 zlatých z našetřených peněz nebo z jiných příjmů kláštera, kdyby zmíněná částka byla jakýmkoliv způsobem ztracena.


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020