Obraz

Hrad Lukov byl ve své historii několikrát dobýván a obléhán. V Česko-uherských válkách byl dobyt a vypálen, švédská vojska se ho zmocnila bez boje, ale při odchodu ho vypálila. Valaši obsadili hrad v letech 1620 a 1621 a tak bychom mohli pokračovat dále. Kopie, kterou jsem ve studiu vytvořili, rovněž zaznamenává válečné události a zároveň dokumentuje tehdejší podobu hradu.

Kopie obrazu znázorňujícího dobývání hradu
Detail s hradem

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020