Klaudiánova mapa v Císařské konírně

První tištěnou mapu Čech vydal roku 1518 Mikuláš Klaudián, mladoboleslavský lékař a nakladatel, podle kterého je také nazývána. V nejsvrchnější části trůní Ludvík Jagellonský obklopený erby Slezského knížectví, Moravského markrabství, Dalmatského království, Uherského království, Českého království, Chorvatského království, Lucemburského knížectví a Lužického markrabství. Orientace mapy je na jih, protože sloužila poutníkům putujícím do Říma. Faksimile, které jsme vytvořili, je k vidění v Císařské konírně na Výstavě labyrintem dějin českých zemí pořádané Národním archivem a Ministerstvem vnitra České republiky. Originál mapy je uložen v litoměřickém archivu.

Faksimile Klaudiánovy mapy

Mapa rozhodně není malá, její rozměry jsou zhruba 130 cm na výšku a 60 cm na šířku.

Vrchní část faksimile Klaudiánovy mapy

Zcela nahoře je zobrazen Ludvík Jagellonský obklopený erby zemí, kterým vládl.

Váhy symbolizující spravedlnost
Erby nejvýznamnějších českých měst 16. století

Zleva erb Kutné Hory, Prahy a Žatce.


TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020