Výstavní design | Expozice

Pro přípravu expozic zajišťujeme realizaci kompletního výstavního designu. V první fázi tak navrhneme a dodáme panely, popisky, propagační materiály, publikace.

Poté vytvoříme libreto a pokračujeme návrhem samotného výstavního designu. Připravíme vitríny, do kterých už jen stačí umístit samotné exponáty a vyčkat na fázi nejvíce náročnou, avšak i nejzajímavější: Až si výstava najde své první zájemce.

Podíleli jsme se takto například na expozici na hradě Bouzově, na olomoucké radnici. Naši práci jste rovněž mohli vidět na výstavách Vlastivědného muzea v Olomouci.

Výstava František Josef I. v Olomouci ve Vlastivědném muzeu

Pro výstavu jsme vytvořili grafický design, propagační materiály a v neposlední řadě faksimile a kopie. Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci / Pavel Rozsíval

Pro expozici Marie Terezie - jediná žena na českém trůně jsme vytvořili výstavní design a některé exponáty

Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci / Pavel Rozsíval

Vizualizace k expozici Olomouc v proměnách času
Vizualizace k expozici Olomouc v proměnách času
Expozice Olomouc v proměnách času
Expozice Olomouc v proměnách času
Pro expozici Marie Terezie - jediná žena na českém trůně jsme vytvořili výstavní design a některé exponáty

Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci / Pavel Rozsíval

Pro expozici Marie Terezie - jediná žena na českém trůně jsme vytvořili výstavní design a některé exponáty

Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci / Pavel Rozsíval

Expozice 700 let na papíru a v kameni na hradě Bouzov

Ve Studiu Trinity jsme vytvořili koncepci výstavy, grafiku a výstavní design.

Expozice 700 let na papíru a v kameni na hradě Bouzov

Ve Studiu Trinity jsme vytvořili koncepci výstavy, grafiku a výstavní design

Kromě exponátů jsme do Valašského Meziříčí dodali i vitríny
Kromě exponátů jsme do Valašského Meziříčí dodali i vitríny
Výstava František Josef I. v Olomouci ve Vlastivědném muzeu

Pro výstavu jsme vytvořili grafický design, propagační materiály a v neposlední řadě faksimilia a kopie. Foto: Vlastivědné muzeum v Olomouci / Pavel Rozsíval

Výstavní panely, pro které jsme vytvořili grafiku, v expozici Milování v přírodě konané ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Pohled do expozice Milování v přírodě Vlastivědného muzea v Olomouci, pro kterou jsme vytvořili grafiku

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020