Restaurování a konzervace

Úkolem konzervace je zabránit veškerým negativním vlivům působícím na památku, které by mohly způsobit její destrukci.

Škodlivé faktory jsou všechny ty, které přímo či nepřímo poškozují předmět mechanicky, chemicky, organicky. Tyto destruktivní vlivy mohou být vyvolány i agresivním prostředím.

Další kvalitativní stupeň péče o sbírkové předměty je jejich restaurování. Jde o náročnější zásah do hlubší podstaty jednotlivých předmětů a artefaktů. Kromě konzervace zde dochází také k rekonstrukci jednotlivých částí nebo téměř celých předmětu a jejich součástí.

Chybějící fragmenty originálu se zcela nahrazují, případně se přistupuje k jejich přímé rekonstrukci. K tomuto účelu se využívá původních technologických postupů. Tradiční metody zastupují například lakové vrstvy, lazurní povrchy, retuše apod.

V rámci těchto zásahů by mělo být snahou vrátit restaurovaným předmětům jejich dřívější estetický i funkční smysl. Vyžadovat restaurátorský zákrok mohou prakticky jakékoli prvky, jež spadají pod ochranu památkové péče. Ve spolupráci s restaurátory a konzervátory zajišťujeme a realizujeme například věrné kopie vzácných artefaktů, soch, listin, vazeb, obrazů a mnoha dalších.  

Spravený list po restaurátorském zásahu
Spravený list po restaurátorském zásahu
Restaurátorská dílna
Restaurátorská dílna
Restaurátorské nástroje
Restaurátorská dílna
TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020