Rukopisy a staré tisky

V současné době profesionální obor ochrany kulturních památek zaměřuje svou pozornost rovněž na historické knižní fondy. Ty se snaží nejen chránit, ale také zpřístupnit širší veřejnosti. Nedílnou součástí této činnosti je vytváření náhradních dokumentů.

Do této problematiky již několik let úspěšně vstupují prvky elektronicko-digitálního zpracování dokumentů. I v této oblasti naše společnost nabízí své schopnosti a špičkové know-how v podobě technologického zázemí, a to vždy za úzké spolupráce s předními restaurátory.

Faksimile nobilitační listiny Jana Ludvíka hr. z Žerotína
Kopie knižních vazeb v expozici na zámku v Čechách pod Kosířem
Knižní vazba před tvorbou kopie
Kopie zápisů z moravských zemských desek
Kopie knihy s faksimile opisu listiny z r. 1297
Kopie nobilitační listiny, která povyšuje Jana Jáchyma z Žerotína do stavu říšských hrabat
Kopie knižní vazby
Kopie konvolutu Bible kralické
Kopie konvolutu Bible kralické
Kopie alchymistického rukopisu
Kopie konvolutu knihy o anatomii
Kopie konvolutu vzorníku Ottavia Strady
Kopie konvolutu knihy o anatomii
Kopie Palladiova traktátu o architektuře
Kopie poničené knižní vazby
Kopie snáře
Pohled do expozice ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Příprava originálu na digitalizaci a následnou výrobu kopie
Kopie zápisů z moravských zemských desek
Kopie testamentu Jana Lakomého
Nobilitační listina Viléma Václava z Lilgenau

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020