Permanent exhibition at the castle in Bučovice

The year 2017 was a year of renaissance nobility for the National Monuments Institute, which was also reflected in the form of a new permanent exhibition at the chateau in Bučovice, South Moravia. The exhibition entitled The Moravian Aristocrat in the Labyrinth of the World shows the life of the nobility at the turn of the 16th and 17th centuries in all its dimensions, from education to travel to everyday life.

Ve Studiu Trinity jsme vytvořili faksimile kreseb, jejichž originály jsou uloženy v newyorském Metropolitním muzeu. Dále kopie map, konvolutů alchymistických spisů, Bible kralické a spisů o architektuře. V neposlední řadě i faksimile nobilitační listiny Viléma Dubského, kterou pečetil Rudolf II. a kterou jsme digitalizovali na zámku v Lysicích, kde je uložena.

 
© STUDIO TRINITY 2020