V TRINITY ART se věnujeme digitalizaci sbírkových fondů a tvorbě věrných kopií různých artefaktů s historickou a kulturní hodnotou. Naše služby zahrnují reprodukci obratů, faksimilií listin s pečetěmi, grafik, katastrálních map, notových partitur, rukopisů, knižních vazeb a dalších unikátních předmětů rozličných rozměrů, stáří a stupně poškození.

Naše odborné postupy jsou v souladu s nejnovějšími technickými a technologickými inovacemi, což nám umožňuje zajistit vysokou kvalitu a přesnost v každém projektu. Spolupracujeme s renomovanými restaurátory a konzervátory, kteří přispívají svými znalostmi a dovednostmi, zejména při finálním dotvoření kopií.

Naše metody zpracování kopií a faksimilií jsou cenově dostupné, přičemž nekladou extrémní nároky na podmínky prostředí, ve kterém budou uchovávány. Klienti také ocení rychlou opakovatelnost výroby, která trvá pouze několik dní, přičemž kvalita provedení je vždy na stejně vysoké úrovni.

V TRINITY ART klade důraz na flexibilitu a přizpůsobivost, abychom vyhověli individuálním potřebám každého klienta. Naše široká škála služeb a technologické schopnosti nám umožňují zvládnout různorodé projekty a přinést hodnotu našim klientům ve vědecké, vzdělávací a kulturní sféře.

Jsme zde, abychom vám pomohli zachovat a prezentovat vaše kulturní dědictví s nejvyšší možnou odborností a péčí. Kontaktujte nás pro více informací o tom, jak můžeme vaše projekty převést na novou úroveň.

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020