VE VÝSTAVBĚ

Faksimile listiny ze 14. 3. 1402

Ojíř [z Domanic], vikář in spiritualibus pražského arcibiskupa Olbrama ze Škvorce, uvádí do úřadu správce kaple sv. Mláďátek, řečené Betlém, mistra Jana Husa. Úřad správce Betlémské kaple byl uvolněn dobrovolnou rezignací mistra Štěpána z Kolína a Jana Husa do něj jmenoval držitel patronátního práva Jan z Mühlheimu. 

Detail z faksimile Dekretu kutnohorského
Faksimile zakládací listiny Betlémské kaple z 24. 5. 1391

TRINITY ART s.r.o.
Řepčínská 239/101
779 00  Olomouc - Řepčín
tel.: +420 587 406 106
mob.: +420 777 107 394

info@trinity-art.cz

© STUDIO TRINITY 2020